Är det dags att utveckla framtidens välfärd i allians med medborgarna?

Morten Hyllegaard är grundare av den danska utvecklingsbyrån BETA och före detta direktör på Mandag Morgen, en dansk veckotidning som publiceras i Köpenhamn. I år kommer han för att föreläsa på Välfärdsdagarna, men även besökare till eFörvaltningsdagarna har möjlighet att lyssna till Morten.

Den offentliga sektorn i Sverige står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller ekonomi och demografi. Vi är redan vid ett paradigmskifte, där vi går ifrån att se välfärd som något som den offentliga sektorn ger medborgarna, till att se välfärden som något vi skapar tillsammans med medborgarna och andra aktörer. Allt fler kommuner i Skandinavien har börjat jobba tillsammans med sin medborgare på nya och spännande sätt. Dessa samarbeten utgår från lokalsamhället och tar fasta i att välfärd är det liv vi alla lever.

Vad kan det svenska välfärdssamhället lära från andra nordiska kommuner som länge varit utmanade inom demografi och ekonomi? Kan vi hitta innovationskraften och inspireras av våra grannländer? Morten Hyllegaard har inspirerat många svenska kommuner att tänka nytt kring välfärdsutvecklingen. Under hans föreläsning får du nya insikter i hur välfärden kan förändras och hur vårt uppdrag kan lösas tillsammans med invånarna. Du får även tips om hur du som chef, ledare eller medarbetare ska agera för att stödja de förändringar som drivs av medborgarna själva.

Läs hela programpunkten här