Här finner du de presentationer som talarna visade upp under eFörvaltningsdagarna och Välfärdsdagarna 2020:

 

VILKA ÄR DE STORA OFFENTLIGFINANSIELLA ÖDESFRÅGORNA IDAG?
Sverige har idag en låg statsskuld jämfört med många andra länder och det offentligfinansiella läget är gott. Men
hur ser det egentligen ut på sikt, givet de utmaningar vi står inför med bland annat en åldrande befolkning, fallande
pensioner och svårigheter att rekrytera personal till vissa yrken i den offentliga sektorn? Robert Boije, doktor i
nationalekonomi, ger sin syn på detta utifrån att ha arbetat med dessa frågor under många år på bland annat
Finansdepartementet, Riksrevisionen och SACO.

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB


ÄR DET DAGS ATT UTVECKLA FRAMTIDENS VÄLFÄRD I ALLIANS MED MEDBORGARNA?
Offentlig sektor i Sverige står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller ekonomi och demografi. Vi är redan vid
ett paradigmskifte, där vi går ifrån att se välfärd som något som den offentliga sektorn ger medborgarna, till att se
välfärden som något vi skapar tillsammans med medborgarna och andra aktörer. Allt fler kommuner i Skandinavien
har börjat jobba tillsammans med sin medborgare på nya och spännande sätt, ett samarbete som utgår från
lokalsamhället och tar fasta i att välfärd är det liv vi alla lever.
Vad kan det svenska välfärdssamhället lära från andra nordiska kommuner, som länge varit utmanade på områden
som demografi och ekonomi? Kan vi hitta innovationskraften ur våra grannländer? Morten Hyllegaard, grundare
av den danska utvecklingsbyrån BETA, har inspirerat många svenska kommuner att tänka nytt kring utvecklingen
av välfärden. I denna föreläsning får du nya insikter i hur välfärden kan förändras och hur vi kan lösa vårt uppdrag
tillsammans med de vi finns till för, samt hur vi som chef, ledare eller medarbetare ska agera för att stödja
förändringar drivna av medborgarna själva.

Morten Hyllegaard, Grundare, BETA och f.d. Direktör, Mandag Morgen


AI OCH ROBOTAR I SAMHÄLLETS TJÄNST – HUR SER FRAMTIDEN UT?

Framtidens teknik med robotar och AI kommer förändra världen som vi känner den – möjligheterna är i dagsläget
nästintill oändliga. Men utöver möjligheterna – vad finns det för komplikationer och etiska dilemman att tampas med?
Vilka är utmaningarna?
Ta del av forskarens omvärldsanalys och trendspaning när han tillsammans med roboten Elsa förklarar och ger
exempel på digitala hjälpmedel som du inte visste finns tillgängliga idag och vad som kommer att finnas inom
offentlig förvaltning samt vård och omsorg i framtiden.
Fredrik Löfgren, CEO Dyno Robotics & Robotutvecklare vid Linköpings universitet

EN DIGITALISERAD VÄLFÄRD – VISION OCH VÄGVAL
Peter Larsson, var regeringens utredare om välfärdsteknik i äldreomsorgen 2019/20, idag leder han ett projekt inom
Ingenjörsvetenskapsakademien om välfärdens digitalisering. Med sin erfarenhet från departement, landstingspolitik
och utredningsuppdrag spanar Peter i denna föreläsning mot framtiden.

Peter Larsson, Civilingenjör, seniorkonsult och tidigare samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer, ordförande, IVA
sektion för Utbildning och forskning och styrelseordförande, Göteborgs Universitet

Klicka här för att ta del av presentationen


PARALLELLA SEMINARIER – DIGITALT LEDARSKAP

Samarbete, styrning och bångstyrighet

Åke Söderlund, landskapsarkivarie, Ålands landskapsarkiv

Klicka här för att ta del av presentationen

Att utveckla medarbetarna till digitala kunskapsmedarbetare

Lillian Hansson, äldreomsorgschef, Tjörns kommun

Klicka här för att ta del av presentationen


PARALLELLA SEMINARIER – DIGITAL INNOVATION

Så säkrar Nacka kommun välfärden med digitala medarbetare

Brita Röstad, digitaliseringschef, Nacka kommun

Klicka här för att ta del av presentationen


PARALLELLA SEMINARIER – INFRASTRUKTUR, STANDALISERING & SAMHÄLLSNYTTA

Implentation av Europas byggnadsblock

Karin Bredenberg, medarbetarstrateg, Sydarkivera

Klicka här för att ta del av presentationen